śląskie

 • Gościniec Siewierski

   Serdeczniezapraszamy niezarejestrowanych zawodników zeswoimi wierzchowcami na Amatorskie Zawody wSkokach i Ujeżdżeniu w Ośrodku Jeździeckim„Gościniec Siewierski”w dniu 15.09.2012. Zapewniamy dobrą zabawę oraz dodatkoweatrakcje! Zapisy przyjmowane są dodnia 13.09.2012. Zgłoszeń można dokonaćosobiście w Gościńcu Siewierskim, telefonicznie pod numeremtelefonu 695 984 826 lub za pośrednictwem poczty e-mail :tyski86@interia.plWpisowe: 30,- Organizatorem imprezy jest Pan Dariusz Tyński/GościniecSiewierskiProgram zawodów:Konkurs nr 1 – ujeżdżenie (L-4)Konkurs nr 2 – ujeżdżenie (L-2)Konkurs nr 3 – skoki LLKonkurs nr 4…
  Rynek Staromiejski 15 Mierzęcice
 • Armax Sp. z o.o. Sp k Maszyny budowlane, pompy, armatura

  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją. Jesteśmyspecjalistami w zakresie sprzętu budowlanego, komunalnego iogrodniczego.Oferujemy bogaty wybór maszyn i urządzeń, wśród których znalazłysię artykuły na potrzeby różnych branż - m.in. generatoryprądotwórcze (również małe agregaty) marki Fogo, kosiarkitraktorowe, minikoparki, zagęszczarki gruntu, pompy głębinowe czyodśnieżarki Honda. Cena naszych artykułów, najwyższa jakość orazfunkcjonalność powodują, że ich zakup z pewnością będzie dobrąinwestycją. Współpracujemy z renomowanymi producentami, dziękiczemu zapewniamy Klientom wyłącznie sprawdzone i niezawodneurządzenia.Bez względu…
  Os. Chącińskiego Bronisława Bielsko-Biała
 • Kancelaria Biegłego Rewidenta Barbara Kapicka

  Historia firmyKancelaria została założona w lipcu 1999r. przez Barbarę Kapicką,która wykonuje zawód biegłego rewidenta w trybie art. 3 ust.2 pkt.1ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotachuprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorzepublicznym z dnia 07.05.2009r. ( Dz.U. nr 77, poz. 649). Zgodnie zdecyzją nr 88/34/7/2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia11.01.2000r. Kancelaria jest wpisana na listę podmiotówuprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2072.Kancelarią kieruje Barbara Kapicka - biegły…
  nr KIBR 2072 Cieszyn
 • Help Biuro rachunkowe, doradztwo finansowe

  Badanie i przeglądy sprawozdańfinansowychAudyt wykorzystania środków funduszyunijnychPrzekształcanie sprawozdań finansowych na zasadyrachunkowości oparte na MSR/MSSFBadanie planu przekształcenia i łączeniajednostek gospodarczychEkspertyzy i opinie ekonomiczno -finansoweProwadzenie ksiągrachunkowychDoradztwo podatkoweDoradztwo w zakresie organizacji i informatyzacjirachunkowości
  ul. Północna 7 Kłobuck
 • Laboratorium geologiczno-drogowe

  Geodróg laboratoriumgeologiczno-drogoweświadczy usługiw zakresie:TERENOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH IGEOTECHNICZNYCH:tyczenie i niwelacja geologicznych punktówbadawczych,wykonanie odkrywekfundamentów,wiercenia i odwiertygeologiczne,pobieranie próbek gruntów i wód do dalszychbadań laboratoryjnych,sondowaniadynamiczne,dozór i kierowanie pracamigeologicznymiGEOTECHNIKI:opinie,ekspertyzydokumentacje geotechniczne ustalającewarunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnychjednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych,hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacjiprzemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojeniapodziemnego,odbiór wykopówfundamentowych,kontrola zagęszczenia podsypek i zasypekbudowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypówkomunikacyjnychGEOLOGIIINŻYNIERSKIEJ:projekty pracgeologicznych,dokumentacje geologiczno-inżynierskie dlawszystkiego rodzaju budownictwaHYDROGEOLOGII:opinie hydrogeologiczne dotyczące budowyprzydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych…
  ul. Hotelowa 23 Dąbrowa Górnicza
 • Saturn. PHU Badania geologiczno - inżynierskie, hydrogeologiczne i geotechniczne

  OfertaBuduj na mocnej podstawie!P.H.U. Saturn z Bielska-Białej wykonuje na zlecenie swoich Klientówszeroki wachlarz badań geologicznych i hydrologicznych, zarówno wterenie, jak i laboratorium. Nasi geolodzy i geotechnicy tworzązgrany zespół, co daje Państwu gwarancję wysokiej jakościświadczonych usług. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółowąofertą.Prowadzimy badania geologiczne w zakresie rozpoznaniapodłoża budowlanego, a w szczególności wykonujemy:opinie i ekspertyzy geotechniczne,nadzory geologicznei geotechniczne,wiercenia geotechniczne, otwory geologiczne,projekty geologiczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.Specjalizujemy się również w badaniachhydrogeologicznych, w ramach…
  ul. Głogowska 12 Bielsko-Biała
 • ROMOLD POLSKA Sp. z o.o.

  SKORZYSTAJ Z WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ LIDERA RYNKUGdy w roku 1992 firma ROMOLD wprowadziła na rynek pierwsze wykonaneprzemysłowo studzienki z tworzyw sztucznych, było to małąrewolucją, bo dotychczasowy stan techniki był tak utrwalony wgłowach ludzi niczym związany beton. Jednak praktyczne korzyści sątak znaczne, że innowacyjny produkt rozpoczął swoją drogę dosukcesu. Dziś firma ROMOLD jest liderem na rynku europejskim wbranży studzienek z tworzyw sztucznych.Nasza oferta zawiera ponad 1 000 produktów standardowych, któredostarczamy w…
  Jaskółek 12 Pszczyna
 • Andrzej Ochot - NDT Level II

  O nasFirma Sabart rozpoczęła działalność w 2005r. Wcześniejpersonel pracował na stanowiskach badaczy NDT i kontrolerów jakościw firmach związanych z przemysłem metalowym, metalurgicznym orazenergetycznym w tym: rafinerie, stocznie, elektrownie oraz huty.Firma zajmuje się badaniami nieniszczącymi spawanych konstrukcjistalowych, aluminiowych i odlewów metodami:ultradźwiękową UTmagnetyczno-proszkową MTpenetracyjną PTwizualną VTradiograficzną RTpomiary grubości ścianek materiału z dostępem z jednej stronyPracownicy naszej firmy posiadają uprawnienia doprzeprowadzania badań NDT II stopnia wydane przez UDT CERToraz TÜV Rheinland.Istnieje możliwość dozoru…
  ul. Rolnicza 68 Mikołów
 • Conco East Sp. z o.o.

  CONCEPT INTERMEDIA CMS i strony Tworzenie stronPLATFORMA CMS S@M Musisz mieć zainstalowany Adobe Flash Player w wersji 11.0.0 lub wyższej, aby wyświetlić pełną zawartość tej strony. Musisz mieć zainstalowany Adobe Flash Player w wersji 11.0.0 lub wyższej, aby wyświetlić pełną zawartość tej strony. Umów się na 30 minutową prezentację online z doradcą. Copyright 2011 Concept Intermedia. All rights reserved
  ul. Pięciolinii 6/27 Warszawa
 • Poradnia Dietetyczna Amarena

  Poradnia Dietetyczna Amarena przygotowujepogadanki/wykłady o każdej tematyce żywieniowej.Bierzemy udział w:- akcjachprofilaktycznych,- eventachpromującychzdrowie,- pogadankachskierowanych do: pracowników firm, nauczycieli, dzieci w wiekuprzedszkolnym oraz szkolnym czy urzędów.Podczas wykładów dodatkowo wykonywana jestanaliza składu ciała a każdy uczestnik otrzymuje zestawmateriałów.Ceny wykładów ustalane są indywidualne. Wprzypadku zainteresowana prosimy o kontaktmailowy kontakt@poradnia-amarena.pl lubtelefoniczny: 691-262-282.                 Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej    Festynw Gliwicach    Pogadanki dla Szkółki Sportowej    Dzień zdrowia w ZSP nr 2 w Rybniku    Klub IntegracjiSpołecznej w Zabrzu    Spotkanie…
  Ul. Cmentarna 1 Gliwice
 • Geo-Odwiert Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze Robert Jordan

  Nasza firma oferuje państwu wysokiej jakości usługi z zakresugeologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii iwiertnictwa.W naszej ofercie znajdują się między innymi:wiercenia otworów badawczych do głębokości40,0-50,0 m nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych,wykonywanych wiertnicą mechaniczną ŁBU-50 różnymi średnicami od 90mm do 360 mmsondowania dynamiczne sondą lekką DPL, sondą b.ciężkąDPSH, sondą cylindryczną SPTpobieranie próbek o nienaruszonej strukturzeNNSbadania laboratoryjne gruntówbadania laboratoryjne wody gruntowejopracowanie na podstawie badań terenowych ilaboratoryjnych następujących dokumentacjiDOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE I OPINIE GEOTECHNICZNE DLA:Sporządzania miejscowych…
  ul. Cypriana Kamila Norwida 19 Ruda Śląska
 • Audytorzy i Doradcy Sp. z o.o.

    AUDYTORZY I DORADCY Spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąpowstała w roku 2006 na bazie wieloletnich doświadczeń zdobytych wewspółtworzeniu iwspółzarządzaniu renomowaną Kancelarią audytorską. Od samegopoczątkuopieraliśmy się na zasadzie długoterminowej współpracy z Klientami,którymświadczymy profesjonalne i wysokiej jakości usługi częstoodpowiadając na ichindywidualne potrzeby. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymiorazkreatywnymi specjalistami z zakresu podatków i rachunkowości,których wiedza,osobowość i wieloletnia praktyka zawodowa decyduje o naszejkonkurencyjności.Możemy zaoferować Państwu szeroko pojęte usługi biegłego rewidenta,a przedewszystkim:  badania i przeglądy (audyty) jednostkowych iskonsolidowanych sprawozdańfinansowych,     …
  Kałuża Kamiński Spółka Partnerska z siedzibą 40 Katowice
 • var point new GLatLng(49.80790,19.03860)

  Kancelaria istnieje na rynku od 1997r. Początkowo funkcjonowała jako działalność osoby fizycznej, a w roku 2007 przyjęła formę spółki partnerskiej. Sukcesywnie realizowanym celem Kancelarii jest świadczenie profesjonalnego, indywidualnie dostosowanego i kompleksowego wsparcia dla klientów poprzez rozszerzanie zakresu swojej działalności. Kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra o wykształceniu ekonomicznym lub prawniczym, stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych systemów informatycznych, liczne publikacje członków zarządu oraz autorstwo i współautorstwo książek o tematyce branżowej pozwoliło nam osiągnąć…
  ul. Karpacka 2443 Bielsko-Biała
 • Detrans Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych

  OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY DŹWIGNIC I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCHDetrans w Bytomiu jest instytutem badawczym realizującym zadaniao charakterze badań podstawowych, stosowanych oraz pracwdrożeniowych w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów:budowy i eksploatacji dźwignic, maszynprzeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynieriisystemów oraz metodologii badań naukowych w swoimzakresie.W dniu 3 grudnia 2013 r. ogłoszona została upadłośćDetrans obejmująca likwidację majątku dłużnika.Detrans posiada bardzo duże doświadczenie w zakresiedźwignic, maszyn przeładunkowych i transportowych.Jest kontynuatorem prac realizowanych przez Centralne BiuroKonstrukcji Maszynowych (CBKM).Detrans Posiada duże…
  ul. Powstańców Śląskich 6 Bytom
 • Przedsiębiorstwo Budowlane STROBET s.c.Wytwórnia Materiałów Budowlanych

  Pustak ścienny keramzytowobetonowy (typSM-p)Pustak ścienny (uzupełniający)keramzytowobetonowy (typ SM-U1)Bloczki betonowe BETONITStropy Teriva - InformacjeogólneStropy Teriva 4,0/1Stropy Teriva 6,0Stropy Teriva 8,0Stropy gęstożebrowe typu TERIVA-IStropy gęstożebrowe typu TERIVA-IbisStropy gęstożebrowe typuTERIVA-II,IIIPustak stropowy keramzytowobetonowy dostropów gęstożebrowych typu TERIVA-I
  ul. Kucelińska 22 Częstochowa
 • Czujniki24 pl

   13-10-2011 Przyciski pojemnościowe ( przełącznikidotykowe ) do montażu w otworze Ø22 mm – wykonanie higieniczne?xml:namespace>Przyciski w tym wykonaniu są odporne na działanie paryoraz czynników chemicznych wykorzystywanych przy technologii myciai czyszczenia w przemyśle spożywczym 13-10-2011 Przyciski pojemnościowe do montażu Ø46 mm– DuraTech TechnologyPrzyciski dotykowe wykonane w technologii DuraTech sącałkowicie odporne na zakłócenia w postaci dotknięciemateriałem, zabrudzenie, zawilgocenia. Czujniki charakteryzują się,pracą bez zużycia, stopniem ochrony IP69K, odpornością na wibrację.Dostępne są w dwóch…
  Ul. Pocztowa 9 Jaworzno
 • Wielka Czwrka Sp. z o.o.

  Biegli rewidenci Kontakt z nami Oferty pracy O nas Wielka CzwórkaSp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych dobadania sprawozdań finansowych, prowadzoną przej Krajową RadęBiegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 3503. Nazwa naszejfirmy nie jest przypadkowa - stanowimy młody i profesjonalnyzespół, który swoje doświadczenie zdobywał w największychświatowych firmach audytorskich tzw. wielkiej czwórki.Nasz zespół audytorski posiada wieloletnie doświadczenie w badaniusprawozdań finansowych, projektach due-diligence oraz wieluinnych usługachdoradztwa z zakresu finansów irachunkowości. Współpracowaliśmy…
  ul. Modelarska 18 Katowice
 • GPRTiIB Œląsk-tel

  Chęć i potrzeba komunikacji tkwi w każdym z nas. Porozumiewaniesię, wymaga odpowiednich środków oraz wiedzy, która może toumożliwić.Naprzeciw temu wychodzi w dzisiejszych czasach telekomunikacja,której rozwiązania umożliwiają swobodny przepływ informacji,wymiany danych itp.Jesteśmy firmą, która zbliża i ułatwia dostęp doinformacji.Ciesząc się doskonałą renomą oraz wieloletnim doświadczeniemstaramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów, by pełnipasji i poświęcenia, tworzyć projekty z należytą starannością iprecyzją, dokładając wszelkich starań, by zadowolenie gościło natwarzach najbardziej wymagających.Nasze projekty powstają…
  1 Zabrze
 • Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

  Strona GłównaNasz Oddział Aktualności Oferujemy Sala ekspozycyjna Archiwum Biblioteka Ciekawostki Geoturystyka Linki Szybki dostęp:Mapy Konkursy Stare publikacje Zamówienia publiczneWirtualne ścieżki geologiczneCalcium and magnesium in groundwater - distribution andsignificance. International Seminar. Book of abstracts ProjektunijnyGeopark Góra Św. Anny XIV Edycja Konkursu WYNIKIKONKURSU2013 aktualizacja: 2013-09-04 12:25 GórnośląskieZagłębie Węglowe Mapa geologiczna utworów karbonu produktywnegoWystawa prac konkursowych - Muzeum Miasta Jaworzna liczba odwiedzinod 31 sierpnia 2011: 60383szczegółyCopyright © PaństwowyInstytut Geologiczny Oddział Górnośląski webmaster ©
  Al. Powstańców Wielkopolskich 162 Sosnowiec
 • Minova Ekochem S.A.

           Minova Ekochem rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2005 roku wwyniku połączenia znanych od wielu lat na polskim rynku firm MinovaPoland (poprzednio Fosroc Poland ) i Ekochem. Obecnie firma jestczęścią grupy kapitałowej Orica.Dostarczamy naszym klientom efektywne i bezpieczne rozwiązaniaoparte o profesjonalne i nowoczesne technologie materiałowe.Korzystamy z ponad trzydziestoletnich doświadczeń specjalistów zzakresu chemii, inżynierii materiałowej i górnictwa zatrudnionych wfirmie Minowa w Europie, USA, RPA i Australii. Współpracujemy iutrzymujemy stałe kontakty z naszymi…
  ul. Budowlana 10 Siemianowice Śląskie
 • Skała Sp. z o.o.

  SKAŁA TYCHY to producent najwyższej jakościmateriałów elewacyjnych i ociepleniowych oraz klejówi zapraw budowlanych, które łączą w sobie optymalnei pożądane cechy - zarówno dla inwestora jakii wykonawcy. W 2010 roku znany producent zapraw i klejówbudowlanych SKAŁA z siedzibą w Tychach, ogłosił upadłośćlikwidacyjną pomimo iż produkty upadłej firmy SKAŁA cieszyły sięuznaniem u wykonawców i inwestorów. W marcu 2011 rokumajątek produkcyjny upadłej firmy, technologie, atestyi aprobaty oraz logotyp marki SKAŁA zostały zakupione przezAdex-Grylewicz…
  Przemysłowa 60 Tychy
 • PHU GEOPOL Zbigniew Lekstan, Leszek Główczyk

  GEOPOL tworzy dziewięcioosobowy zespół ludzi. Posiadamywłasny sprzęt wiertniczy, w pełni wyposażone laboratorium mechanikigruntów oraz sprzęt komputerowy pozwalający na cyfrowe opracowaniewyników badań geologicznych. W ROKU 2012 MAMY NA KONCIE JUŻPONAD 1050 OPRACOWAŃ 
  ul. Radockiego 78/4 Katowice
 • REWIT Południe Sp. z o.o.

  REWIT POŁUDNIE SP. Z O.O. – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – kancelaria biegłych rewidentów i biuro rachunkowe. Oferujemy nie tylko badanie sprawozdań finansowych i prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych, ale sporządzamy także przeglądy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, audyty due-diligence. Prowadzimy prace w oparciu o standardy krajowe oraz MSR/MSSF.
  Bielsko-Biała ul. Wilsona 7/3 Bielsko-Biała
 • Arnika Sp. z o.o. Remonty, budownictwo przemysłowe, zabiezpieczenia antykorozyjne

  Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowychRemonty konstrukcji żelbetowychRenowacja hal fabrycznychEkspertyza stanu powłok malarskichRemonty zbiorników, kominów przemysłowych, suwnic i innychkonstrukcji stalowychStrumieniowo - ścierne przygotowanie powierzchni (piaskowaniena sucho i mokro, piaskowanie w osłonie wodnej, czyszczeniepowierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem)Nanoszenie powłok malarskich ręczne oraz aparatamihydrodynamicznymiInwentaryzacja i ekspertyzy stanu konstrukcji żelbetowychKompleksowe remonty zgodnie z zleceniami systemowymi (systemyfirm SIKA, DEITERMANN, MC BAUCHEMIE, FOSROC i in.)Remonty kominów, mostów, estakad i innych konstrukcjiżelbetowychRenowacja i wykonawstwo posadzek przemysłowychPokrywanie żelbetu substancjami…
  Terasy 3 Bielsko-Biała
 • ELMONDO POOG Technika dźwignicowa i dźwigowa

  POOG ELMONDOUl. Siemianowicka 3640-301 KatowiceTel./fax 032 269 67 56Kom 693 711 838e-mail: elmondo@go3.plwięcej...  Przedsiębiorstwo Obsługi Obrotu GospodarczegoELMONDO z siedzibą w Katowicach oferuje Państwu współpracęw zakresie:Technika dźwignicowa i dźwigowaInwestycje i remonty - Uprawnienia budowlane nr 191/Sz/72Uprawnienia geodezyjne nr 16825Uprawnienia UDT Katowice na naprawę i modernizację urządzeńtransportu bliskiego (suwnice, dźwigi, żurawie, wózki widłowe)Jesteśmy firmą prywatną prowadzącą działalność w sferzeprodukcyjnej i handlowo - usługowej. Jesteśmy producentemprzewodowych systemów zasilania odbiorników ruchomych, którychgłównymi elementami są:wózki…
  Ul. Siemianowicka 36 Katowice
 • kontakt

  Architektura Wnętrz - Pracownia Architektoniczna Uszok PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA USZOKPL | EN You need Javascript enabled in your browser to see sliding images... tel. (32) 202 14 33| + 48 604 498 450| | siedziba: ul. Johna Baildona 22a 10, 40-115 Katowice
  ul. Johna Baildona 22 Katowice
 • Przedsiębiorstwo Geologiczno - Geodezyjne Geoprojekt - Œląsk Sp. z o.o.

  GEOPROJEKT ŚLĄSK – naszekorzenie i teraźniejszośćFirma GEOPROJEKT jest obecne na rynku usługowymblisko 60 –lat. Do roku 1991 jako jedyneprzedsiębiorstwo resortowe budownictwa a od roku 1991, poreorganizacji i przekształceniachwłasnościowych, jako Spółka z OgraniczonąOdpowiedzialnością.Oferujemy wykonywanie prac badawczo-rozpoznawczych dla potrzebprojektowych i realizacyjnychwszystkich typów budownictwa w zakresie :geologii inżynierskiej,geotechniki,geofizyki inżynierskiej,hydrogeologii,ochrony środowiskaSpecyfiką naszej oferty są badania i opracowania dla terenówprojektowanej i dokonanejeksploatacji górniczej.Od początku roku 2012 GEOPROJEKT ŚLĄSK jest powiązany kapitałowo zfirmą GEOTECH RZESZÓW.Związek ten…
  Ul. 11 Listopada 3 Katowice
 • Grzegorz Wikliński

  OfertaRealizujemy usługi dla wielu branż. Pracujemy dla firmremontowo-budowlanych, spółdzielni mieszkaniowych, producentówfilmowych i telewizyjnych, agencji reklamowych oraz wielu innych.Zakres usług:wynajem zwyżek (podnośników montażowych): od 18mdo 37mprace wysokościowemycie okien i elewacjiusuwanie nawisów śnieżnych i sopliwycinka drzew i pielęgnacjademontaż reklam, siatek, billboardów i banerów reklamowych nawysokościpomoc w czyszczeniu, rozbiórce kominów, słupów, masztów itp.malowanie na wysokościKoszt wynajmu podnośników koszowych jest uzależniony przedewszystkim od ilości godzin pracy, zawsze dbamy o zadowolenienaszego klienta, dlatego wszelkie działania…
  ul. Oswobodzenia 97 Katowice