Pomorskie

 • Kancelaria Adwokacka Włodzimierz Olejnik 1

  Kancelaria Adwokacka - adwokata Piotra Grochulskiego powstała wmarcu 1998 roku. Od chwili powstania Kancelaria prowadzidziałalność w zakresie reprezentacji osób fizycznych oraz podmiotówgospodarczych - spółek prawa handlowego przed Sądami powszechnymioraz organami administracji na terenie całego kraju.Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę podmiotów z takichdziedzin prawa jak prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne,administracyjne oraz prawo pracy. Ponadto Kancelaria prowadzisprawy z zakresu badania stanu prawnego nieruchomości orazpostępowania sądowe związanych z ich odzyskiwaniem. Kancelariaświadczy także usługi w…
  Ul. Gorzowska 1 Warszawa
 • Geotest Sp. z o.o. Geologia, geotechnika, wiercenia

  Oferujemy:GEOLOGIAwiercenia do gbokoci 30,0mdokumentacje geologiczno-inynierskie,dokumentacje geotechniczne,instalacje piezometrw,odbiory wykopw i nasypw budowlanych,ekspertyzy w zakresie statecznoci skarp i zboczy,opracowania geologiczne dla potrzeb archeologicznych,wykonywanie piali wirowychGeologia inynierskaGeotechnikaOdbiory wykopw i nasypw budowlanychInstalacje piezometrwBadania pytami ZFG-2000 i VSSPrzydomowe oczyszczalnie ciekwPale piaskowo-wiroweOCHRONA ZABYTKWBadania historyczne obiektw zabytkowychEkspertyzy techniczno-konserwatorskie. 
  Ul. Ks. Dr Zwierza Jana 1 Gdańsk
 • PCB Service Sp. z o.o.

  Badania radiograficzne wykorzystują zjawisko pochłanianiapromieniowania przenikliwego przez obiekty poddane jego działaniu.Po przejściu jednorodnej wiązki promieniowania przez badany obiekt,skutkiem wewnętrznego zróżnicowania struktury lub kształtu tegoobiektu, następuje zróżnicowanie natężenia w strumieniupromieniowania proporcjonalne do stopnia pochłaniania przy...więcej »Badania ultradźwiękowe polegają na wprowadzeniu do badanychobiektów fal ultradźwiękowych, tj. drgań mechanicznych oczęstotliwości powyżej 20kHz, oraz detekcji tych fal po ichprzejściu przez ten obiekt. Informacje o wadach w obiekciezawierają się w parametrach sygnału wychodzącego z obiektu.…
  ul. Żabi Kruk 14 Gdańsk
 • Kuratorium Oświaty

  W celu udoskonalania naszego serwisu używamy plików cookie. Możeszzablokować ich zapisywanie na Twoim komputerze, zmieniającustawienia swojej przeglądarki. ✖   
  ul. Wały Jagiellońskie 24 Gdańsk
 • ATEST Sp. z o.o.

  badaniach audytorskich według standartów polskich, IAS i GAAP, - przeglądach sprawozdań finansowych, - prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsłudze kadrowo - płacowej, - sporządzaniu ekspertyz w zakresie rachunkowości, podatków i finansów, - wycenie przedsiębiorstw i udziałów, - fuzji, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych, - daradztwie w zakresie organizacji oraz informatyzacji rachunkowości.
  Atest sp. z o.o Gdynia
 • El-Serv Serwis elektronarzędzi, przezwajanie silników elektrycznych, remonty

   Pod nazw EL-SERV firma istnieje od kwietnia1999 r.Kontynuuje dziaalno serwisu gwarancyjnego elektronarzdzi CELMA,którego pocztki sigaj poowy lat 80-tych.Do lipca 2006 r. firma miecia si na Przymorzu przy ul. Arkoskiej2.W nowej siedzibie przy ul. Dbrowszczaków 11 na gdaskimPrzymorzu,serwis elektronarzdzi EL-SERV dziaa od sierpnia 2006 r. Suymy pomoc przy rozwizywaniu Pastwa problemów.Zapraszamy do zapoznania si z ofert firmy i do owocnejwspópracy. OFERTAOferujemy Pastwu usugi w zakresie :-serwis elektronarzdzi Bosch, Celma, Makita, DeWALT,…
  Dąbrowszczaków 1 Gdańsk
 • mgr Monika Kwiatkowska

  Zakres usługProponujemy  pełny zakres wszelkiego rodzaju badańarcheologicznych, w tym:kwerendy archiwalne,badania rozpoznawcze (powierzchniowe i sondażowe),badania wykopaliskowe,nadzory archeologiczne,opracowania wyników prac wykopaliskowych,ekspertyzy,konsultacje i doradztwo inwestycyjne,kosztorysowanie,opiniowanie. Obszar działańBadania prowadzimy na terenie całej Polski.
  Cisowa 13 Kosakowo
 • Świadectwa Energetyczne Audyfor-kontakt

  Jest to dokument, który określa wielkośćzapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzebzwiązanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii napotrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji iklimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznejrównież oświetlenia...
  Maczka 15/1 Malbork
 • Laboratorium Usług Nieniszczących ULTRA-NDT

  Nasz personel posiada certyfikaty TÜV CERT II stopnia oraz TÜV CERTIII stopnia wg EN 473. W 2006 roku wprowadziliśmy SystemZarządzania Jakością obowiązujący dla Laboratoriów Badawczych.System ten, jest zgodny z normą PN EN ISO/IEC 17025.Posiadamy pozwolenie na BADANIE RT w całej Belgii.Posiadamy uznanie laboratorium udt - nr lbu - 210/03.Firma ULTRA-NDT S.C. oferuje szeroki zakres usługtechnicznych dla przemysłu. Wykonujemy:badania konstruckji spawanych (zbiorników, mostów),badania grubości powłok metodami elektromagnetycznymi (ACFM),badania kotłów wysokociśnieniowych,badania odlewów,…
  ul. Przemysłowa 15 Chojnice
 • SALDO-KREDYTSp

  Zesp Biegych Rewidentw SALDO-KREDYT Spka z ograniczonodpowiedzialnoci zosta utworzony w dniu 30 lipca 1992 roku.Postanowieniem Sdu Rejonowego w Gdasku - Wydzia IX Gospodarczy zdnia 18 sierpnia 1992 roku zosta wpisany do Rejestru Handlowego podNr RHB 7947. 22 sierpnia 2001 roku zostalimy wpisani do KrajowegoRejestru Przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy Gdask-Pnoc wGdasku, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego podnumerem 0000037342.W dniu 18 listopada 1992 roku Spka zostaa wpisana na list podmiotwuprawnionych…
  ul. Starowiejska 24/1 Gdynia
 • Koli Sp. z o.o. NDT, diagnostyka, inspekcje

  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertąobejmującą przede wszystkim:USŁUGIpomiary i badania nieniszcząceinspekcje i nadzory produkcji lub remontów konstrukcjimetalowych w imieniu klientaaudytowanie laboratoriów NDT dla potrzeb klientówzewnętrznychdoradztwo w zakresie zasadności określonych metodnieniszczących, ich poziomów akceptacji i wymagańopracowanie procedur badawczych oraz systemowych wg wymagańPN-EN ISO/IEC17025szkolenie i egzaminowanie inspektorów i operatorów pomiarów ibadań nieniszczących(VT, MT, UT, UTT)sprawdzanie negatoskopów przemysłowych na zgodność zwymaganiami PN-EN25580serwis oferowanej przez nas aparatury i wyposażenia dopomiarów i badań NDTHANDELTo…
  Rynek Staromiejski 15 Miszewo
 • MOORE STEPHENS Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.

  Działamy na polskim rynku od marca 1991 roku - początkowo pod nazwą Biuro Rachunkowo-Audytorskie ABAK Spółka z o.o. w Gdańsku. Od ponad 10 lat jesteśmy członkiem Moore Stephens International Ltd. - jednej z czołowych, międzynarodowych sieci firm audytorskich, reprezentowanej w 100 krajach na całym świecie. Działając w sieci Moore Stephens pozostajemy w pełni niezależnym podmiotem, o wyłącznie polskim kapitale. Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę na terenie kraju, a także za…
  ul. Rogaczewskiego 9/19 Gdańsk Gdańsk
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Chełm

  Konkurs ofert w sprawie najmu lokalu przy Dragana 17 Zgodnie zRegulaminem najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowychoraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” wGdańsku, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr.100/2009 z dnia 12.10.2009 r , NINIEJSZYM, ZARZĄD S.M. „CHEŁM”URUCHAMIA PROCEDURĘ PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE NAJMULOKALU PRZY UL. DRAGANA 17. Lokal usytuowany w budynku przy ul.Dragana 17 o łącznej powierzchnia 67,90 m2, w tym: 2 ...] termin:17 września…
  Worcella 44 Gdańsk
 • Inter-Auto Stacja kontroli pojazdów

  Pragniemy przedstawić Państwu ofertę obsługi technicznej samochodówosobowych i dostawczych.Obsługa obejmuje przeglądy rejestracyjne i techniczne po określonymprzebiegu pojazdu, wymianę płynów, filtrów, świec, naprawy układówhamulcowych, zawieszenia, układów wydechowych, sprzęgła, serwisopon i in. Posiadamy stację diagnostyczną z wyposażeniemelektronicznym (urządzenie do geometrii kół, tester amortyzatorów,tester hamulców), jak również stanowiska naprawcze i stanowiskoserwisu opon. Wykonujemy badania techniczne samochodów osobowych,dostawczych, samochodów z instalacją gazową.Zapewniamy części i akcesoria renomowanych firm, np.: układyhamulcowe niemieckiej firmy TRW, amortyzatory japońskie…
  ul. Dąbrowszczaków 1 Gdańsk
 • Envia

  ENVIA Sp. z o.o.Wszystko co robimy, robimy z myślą o środowisku.Envia jest obecna na rynku badań akwenów morskich i śródlądowych odroku 1998. Misją firmy jest dostarczanie naszym Partnerom rozwiązańtechnologicznych i organizacyjnych, które pozwalają na szybsze,bardziej dokładne i tańsze niż dotychczas prowadzenie badań.Zapewniane przez nas rozwiązania pomagają poznać środowisko morskiew celu jego lepszej ochrony, a także w celu wykorzystania jegocennych zasobów w sposób zrównoważony.Atutem firmy jest współpraca z zagranicznymi dostawcamispecjalistycznych urządzeń…
  Aleja Zwycięstwa 96/98 Gdynia
 • Coneco-BCE Sp. z o.o.

  Projektowanie: Geologia: Hydroinformatyka: Odpady    gospodarka odpadami    rekultywacja składowisk         i terenów zdegradowanych    odgazowania składowisk odpadów Woda i ścieki    oczyszczalnie ścieków komunalnych    oczyszczalnie i podczyszczalnie         ścieków przemysłowych    sieci kanalizacyjne    stacje uzdatniania wody    sieci wodociągowe    wewnętrzne instalacje sanitarne Budownictwo wodne Budownictwo ogólne    geotechnika i geologia    hydrologia i hydrogeologia    gospodarka wodna    wiertnictwo i sondowania    studnie, pozyskiwanie         wód podziemnych    zagospodarowanie         wód gruntowych    modelowanie przepływu         wód gruntowych    modelowanie hydrauliczne    oznaczenia laboratoryjne         i wód gruntowych    hydraulika i…
  ul. Prostokątna 13 Gdynia Gdynia
 • ABC Żurawie Usługi dźwigowe Wisińska Małgorzata

  - Usługi Dźwigowe:- 13 tony wysięg podstawowy - 13m- 18 tony wysięg podstawowy - 16m- 22 tony wysięg podstawowy - 23m- 25 tony wysięg podstawowy - 24m- 32 tony wysięg podstawowy - 30m- 45 tony wysięg podstawowy - 33m- Montaż i demontaż konstrukcji betonowych,- Profesjonalna obsługa,- ogromne doświadczenie,- Konkurencyjne ceny!!!
  Ul. Budowlanych Gdańsk
 • Przedsiębiorstwo Wiertnicze GEONURT Jan Magierski

  Proponujemy Państwu usługi w zakresie:wiercenia rurowane oraz nierurowane geologiczno-inżynierskie ibadawcze wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznejszczegółowe terenowe badania geologiczno-inżynierskie(piezometry, potrzeba monitoringu środowiska) dla obiektów takichjak: stacje benzynowe, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ściekówwiercenia studni wody pitnej, renowacje, podłączeniawiercenia studni chłonnych, odwodnieniawiercenia badawcze dna morza, jezior i rzekodgazowania składowisk odpadówposzukiwanie złóż (żwiry, piaski, iły)sondowania sondą lekką i ciężkąmiejscowe obniżanie zwierciadła wody za pomocą studniwierconych (leje depresyjne na określony czas inwestycji)pobieranie prób laboratoryjnych NNS oraz…
  ul. Meissnera 16 Gdańsk
 • Ntr-Audit Sp. z o.o.

  Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje: Badanie i przeglądysprawozdań finansowych Badanie planów połączenia i przekształceniaspółek Wyceny wartości przedsiębiorstw Ekspertyzy i analizyekonomiczno-finansowe Doradztwo i rzeczoznawstwofinansowo-podatkowe Konsultacje w zakresie spraw ekonomicznych iksięgowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych(kompleksowo łącznie z płacami oraz rozliczeniami z ZUS)Prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowegoRozliczanie oraz audyt projektów unijnych. Ponadto możemy podjąćsię wykonawstwa innych niż wymienione wyżej – usług finansowych oile ich świadczenie nie jest sprzeczne z postanowieniami ustawy…
  ul. Jana Uphagena 27 Gdańsk
 • Wittner Ryszard PUH

  węgielkostkakaloryczność min. 25 MJ/kgsort (grubość) 63-200 mmpopiół 9%siarka 1%kraj pochodzenia - Polskawęgiel kostka II gat.kaloryczność 24 MJ/kgsort (grubość) 100-300 mmpoiół 15%siarka 0,8%kraj pochodzenia - Rosjawegielorzechkaloryczność min. 25 MJ/kgsort (grubość) 25-80 mmpopioł 9%siarka 1%kraj pochodzenia - Polskawegiel orzech II gat.kaloryczność min. 23 MJ/kgsort (grubość) 40-120 mmpopiół 15%siarka 0,8%kraj pochodzenia - Rosjawęgielgroszekkaloryczność min. 22 MJ/kgsort (grubość) 10-40 mmpopiół 10%siarka 0,8%kraj pochodenia - Rosjawęgiel miałkaloryczność 24 MJ/kgsort (grubość) 0-20 mmpopiół 15-20%siarka 1%kraj pochodzenia…
  1 Żukczyn
 • Regnitum Sp. z o.o. Kancelaria biegłych rewidentów, usługi audytorskie

  Regnitum sp. z o.o. 81-845 Gdynia, Szczeblewskiego 15 Menu Główne Spółka Biegłych Rewidentów
  Szczeblewskiego 15 Sopot
 • OPEC Sp. z o.o. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Oferta wynajmu powierzchni pod reklamęOkręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyniinformuje, iż dysponuje miejscami w Gdyni, Rumi, Wejherowie iSopocie na których można umieścić różne rodzaje reklamzewnętrznych.Reklamy mogą być umieszczone na:- Stacjach cieplnych- Rurach napowietrznych- Komorach ciepłowniczychDodatkowych informacji dotyczących wynajmu powierzchni reklamowychudziela Dział Marketingu:- tel: 058 62-73-931, Ten adres pocztowy jest chroniony przedspamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługiJavaScript.
  Ul. Dworcowa 1 Gdynia
 • Budfund Przedsiębiorstwo budowlane Usuwanie azbestu, eternitu

  Wiek mieszkania, lata poprzez jak wiele będzie stał uzależnionyjest od jego fundamentu. Jest takie dość mądre powiedzenie: Jakifundament – taki dom – jest w tym stwierdzeniu dość dużo prawdy.Powinno się pamiętać, ze fundament dźwigać musi cały lokalmieszkalny i gdyby okazał się zbyt słaby, to ma możliwość dojść dokatastrofy budowlanej. Dosłownie jeżeli ktoś kupuje obszar, naktórym była robiona ekspertyza geologiczna, to powinien zrobić nowebadania gruntowe na własny pożytek.Continue reading “Jaki fundament…
  Pl. Strażacki 4 Gdynia
 • Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o.-Gdańsk

  Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych iPodatkowych Sp. z o.o.Spółka SEKiP została powołana izawiązana w styczniu 1990 roku. Jest zarejestrowana w SądzieRejonowym w Gdańsku pod numerem 0000078725, o kapitale zakładowymwynoszącym 150.000,- zł.Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialnościcywilnej w zakresie wszystkich świadczonych i oferowanych przez nasusług.Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wszystkich podmiotówzostały nam nadane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i wpisanedo rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdańfinansowych pod numerem 519.Od dnia uzyskania uprawnień świadczymy usługi w…
  Gdańsk-Wrzeszcz ul. Aldony 17 Gdańsk
 • ul. Ko

  Polityka jakościJakość wyrobów i jakość usług ELSZYK jest czynnikiem warunkującymutrzymanie przez naszą Firmę trwałej konkurencyjności we wszystkichsferach działalności. Jakość oznacza dla nas kompleksowezaspokojenie potrzeb Klienta w zakresie konserwacji, kompletacji,modernizacji, montaży i remontów urządzeń dźwigowych idźwignicowych oraz szybką reakcję na zmieniające się wymaganiaKlienta, poprzez wysoką mobilność, terminowość i profesjonalizmwykonawstwa.Dążymy do tego, aby Klient był w pełni usatysfakcjonowany poziomemnaszych usług. Politykę jakości określa Dyrektor Firmy, jakośćtworzą wszyscy pracownicy, realizacja polityki jakości leży…
  ul. Połęże 12 Gdańsk
 • kapitał zakładowy 50 000 zł

  Towarzystwo Audytorskie “Booking Service” Spółka zo.o. została zarejestrowana w 1990 roku w RejestrzeHandlowym Sądu Rejonowego w Gdańsku.Spółka nasza ma w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS0000165140.Uprawnienia do badania sprawozdań finansowychzostały nam nadane w 1992r. przez Krajową Izbę BiegłychRewidentów w Warszawie i zaewidencjonowanepod numerem 521.Skład Zarządu naszej Spółki:Prezes Monika Matyszewska – biegły rewidentwpisana na listę uprawnionych do badania sprawozdańfinansowych pod nr 9927Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewidentwpisana na listę uprawnionych do badania…
  ul. Leszczyńskich 9 Gdańsk
 • Kontakt | Grupa Malaga

  ARCHITEKTURA  &  KRAJOBRAZPROJEKTY BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEPROJEKTYWYKONAWCZE                                        PROJEKTY KONCEPCYJNEADAPTACJE I MODERNIZACJEFORMALNOŚCI INWESTYCYJNEDORADZTWOPROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZWYKONAWSTWO POD KLUCZOBIEKTY ZABYTKOWEBADANIA ARCHITEKTONICZNE  BADANIA KONSERWATORSKIEPROGRAMY ORAZ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE    PROJEKTY REKONSTRUKCJI DETALIDOKUMENTACJA HISTORYCZNE OBIEKTÓW  ORZECZENIA I EKSPERTYZYINWENTARYZACJE KONSERWATORSKIEKONSERWACJACZYNNA                 
  Chmielewskiego 5/1 Sopot
 • Nautica Producent reklam świetlnych i elektronicznych tablic informacyjnych

  2 waluty ( USD i EUR ) - 5 cyfr w liczbie.Wymiary: 770 x 370 x 60mmWaga ok. 9 kg wysokość cyfry - 60 mm Kolor obudowy- czarny kolor cyfr - czerwony (intensywny) ruchomy przecinekwewnętrzne podtrzymanie pamięci pobór mocy ok. 40 W 8 walut do wyboru- 5 cyfr w liczbieWymiary: 520 x 420 x 55mm waga ok. 8 kgwysokość cyfry - 20 mmKolor obudowy - czarny kolor cyfr - czerwony…
  Krakowiaków 1 Gdańsk
 • JACEK PAWŁOWSKI MICHAŁ SAJKO

  OLEJE I FILTRY - wymiana isprzedażREMONTY KAPITALNE - silniki, głowice,skrzynie biegów.DIESEL SERWIS - SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE- obsługa,- naprawy,- pompy wtryskowe,- wtryskiwacze,- kompletne silniki.OPONY - SERWIS OGUMIENIA-sprzedaż opon - DĘBICA, MICHELIN, STOMIL, GOODYEAR, PIRELLI,KLEBER, SAWA- komputerowe wyważanie kół,- wymiana i naprawa ogumienia,ZAKRES USŁUGPRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitejdo 3,5t- badanie techniczne pokolizyjne,- badanie techniczne pojazdu, któremu został zatrzymany dowódrejestracyjny,- badanie techniczne pojazdów zasilanych gazem,- badanie techniczne pojazdów sprowadzonych z zagranicy…
  Łódzka 26 Gdańsk
 • Gdańska Grupa Audytorów

  Prof. UG dr hab. Mirosław KrajewskiProfesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego , d oktorhabilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – finansówprzedsiębiorstw , w latach 2008- 2012 Prorektor ds. Rozwoju iFinansów . S pecjalizacja w zakresie: FinansePrzedsiębiorstw, Zarządzanie FinansamiPrzedsiębiorstw,Analiza Finansowa, Finanse Publiczne, Zarządzanie majątkiem obrotowym . Dorobek naukowy: monografie – 8,podręczniki – 2, artykuły – 10 1 , recenzje prac doktorskich – 10,recenzje innych opracowań w tym artykułów i książek – 31. CzłonekZarządu…
  57 Gdańsk