Zakład Optyczny-Zdroje Okulary, oprawki

Kontakt email, www
Al. Powstańców Wielkopolskich 162
70-764 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

Backup, czyli kopia zapasowa jest zgromadzeniemdanych, które umożliwiają odtworzenie oryginalnych danych wprzypadku gdy nastąpi ich utrata lub uszkodzenie.Proce, który polega na wykonywaniu takiej kopii bezpieczeństwa toarchiwizacja. Edytory tekstów wykonują kopie zapasowe w sposóbautomatyczny, zapisując obecny stan rzeczy regularnie, wokreślonych odstępach czasu. Jest to przydatne w przypadkuprzerwania działania komputera lub jego oprogramowania.Odzyskiwanie danych jest wtedy możliwe. Mechanizm kopiibezpieczeństwa spotykany jest zazwyczaj a środowiskach serwerowych,gdzie zjawisko tworzenia kopii danych jest ich podstawowym sposobemochrony. Regularne i automatyczne zapisywanie danych pozwala nawyeliminowanie sytuacji utraty danych w przypadku awarii sprzętu.Działanie to polega na tym, że w określonych odstępach czasu systemsam tworzy kopie zapasowe opracowywanego materiału na nośnikachzewnętrznych. Istnieje także możliwość wykonywania kopii zapasowychprzez sieć lokalna lub Internet, co zwiększa dodatkowo możliwośćprzetrwania danych, gdyż są one zamieszczane na dyskach odległychserwerów. Backup to podstawowa kwestia zabezpieczenia naszychdanych zaraz po wybraniu wartościowego hostingu dla naszej domeny.