Smolej i Spółka – Księgowi i Rewidenci Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Niedziałkowskiego 47/4, Szczecin, zobacz inne firmy z Niedziałkowskiego , Szczecin,
71-403 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie
indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

Prowadzenie księgowościSpecjalizujemy się w prowadzeniu pełnej księgowości i kompleksowejobsłudze spółek prawa handlowego.Związany z tym zakres usług może obejmować:Prowadzenie ksiąg rachunkowych i niezbędnych ewidencji,Sporządzanie deklaracji podatkowych,Obliczanie wynagrodzeń i składek ZUS,Sporządzanie deklaracji i raportów dla ZUS,Prowadzenie obsługi kadrowej,Miesięczne sprawozdania dla Zarządu,Bieżące doradztwo podatkowe,Reprezentowanie Zleceniodawcy przed urzędem skarbowym, ZUS,itp.Przechowywanie dokumentów.Naszą usługę cechuje:indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta,kompleksowa obsługa przez jedną osobę, ewentualnie z pomocąinnych,ułatwiony kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy.Dla większości Klientów księgi rachunkowe prowadzimy na programieSfinks firmy PC Best ze Szczecina, z którą współpracujemy zzadowoleniem od 1995r.Na indywidualne życzenie prowadzimy też księgi na Symfonii, aaktualnie dla jednej firmy używamy program SAP.Dokładamy ciągłych starań, aby obsługiwać sprawnie i w odpowiednichterminach.Przywiązujemy dużą wagę do zachowania tajemnic handlowychZleceniodawcy i poufności innych danych.Zasady współpracy i naszą odpowiedzialność za prowadzenie ksiągoraz rozliczeń podatkowych zapisujemy w umowie.Badanie sprawozdań finansowychNaszą ofertę badania sprawozdań finansowych kierujemy do firm,które mają obowiązek badania sprawozdań, wynikający z ustawy orachunkowości, ale również do firm, które dla własnych potrzeb chcąuzyskać pewność, że ich księgi i rozliczenia podatkowe są dobrzeprowadzone, a ich sprawozdania prawidłowo sporządzone.Działalność biegłych rewidentów poza badaniem sprawozdańfinansowych obejmuje:- przeglądy sprawozdań finansowych,- świadczenie usług atestacyjnych, wymagających posiadaniawiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,- badanie przekształceń, połączeń, podziałów spółek handlowych,zgodnie z kodeksem spółek handlowych,- usługi pokrewne z rachunkowości i podatków wedługindywidualnych zakresów uzgodnionych z Klientem.Możliwe są też audyty podatkowe, które pomogą w ustaleniuprawidłowych rozliczeń z tytułu podatków.W przedmiocie tej działalności zdobyliśmy doświadczenie przezkilkanaście lat pracy w różnych branżach: przemyśle, handlu,budownictwie i rolnictwie.Efektem naszej pracy jest nie tylko opinia czy raport, ale takżenasze uwagi i wskazówki jak ograniczyć ryzyko w prowadzonejdziałalności.Mamy nadzieję, że w tym przedmiocie działalności możemy służyćPaństwu konkretną pomocą.Doradztwo i ekspertyzyDziałalność naszej spółki w obszarze doradztwa i ekspertyz obejmujem.in.:doradztwo podatkowe,wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,wykonywanie ekspertyz lub opinii z dziedziny rachunkowości,doradztwo związane z organizacją rachunkowości,doradztwo związane z tworzeniem polityki rachunkowości.Prowadzenie podatkowych rozliczeń wielu różnorodnych firmzobowiązuje nas do ciągłego poszukiwania odpowiedzi jaknajkorzystniej i bezpiecznie rozliczać podatki. Dokładamy starańaby nasza działalność w tym zakresie była zrozumiała zarówno dlaPodatnika jak i Urzędów Skarbowych.Z satysfakcją możemy stwierdzić, że przez wiele lat działalnościnasi Klienci mogli docenić nasze starania w tym zakresie, a UrzędySkarbowe postrzegają nas jako poważnego partnera, działającegozgodnie z prawem.Dla naszych stałych Klientów bieżące doradztwo podatkowe jestzapisane w umowie, w pakiecie stałej obsługi.Mamy nadzieję, że również w tym przedmiocie działalności możemysłużyć Państwu konkretną pomocą.