Ogród Dendrologiczny

Kontakt email, www
Ul. Bazyliańska 1
74-210 Jesionowo , woj. Zachodniopomorskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

CENNIKANALIZ I USŁUG LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W BOTANICZNYMCENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWYM W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM WPRZELEWICACHW skład Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego wchodząnastępujące laboratoria:fizjologii roślingleboznawstwamikrobiologicznechemicznekultur tkankowych (in vitro)oraz pracownia mikroskopowaBCB-W dysponuje również suszarnią roślin, przechowalnią nasion,szklarnią oraz szkółką roślin.W BCB-W prowadzone są badania nad florą, fauną i przyrodąnieożywioną oraz zależnościami ekologicznymi występującymi międzynimi. Zakres tych badań obejmuje:ocenę składu ilościowego i jakościowego mikroflory i mikrofaunygleb i wódfitopatologię i ochronę roślin, w tym wzmacnianie ichodpornościzależności między organizmamiOferujemy doradztwo i konsultacje w zakresie:szczegółowych założeń uprawowych roślin dla zainteresowanychgospodarstw rolnychzmian profilu produkcji roślinnejdoboru gatunków i odmian roślin do lokalnych warunkówklimatyczno-glebowychprawidłowego zbioru i przechowywania nasionmetod poprawy jakości glebybiologicznego zwalczania chorób i szkodników roślinzrównoważonego stosowania chemicznych środków ochrony roślinOsobom zainteresowanym oferujemy wysokiej zdrowotności materiałroślinny do zakładania plantacji roślin sadowniczych i ozdobnych.BCB-W posiada wysokiej klasy aparaturę, między innymi:spektrometr absorpcji atomowej AAS Solaar Mspektrofotometr Helios Gamma i Deltamineralizator mikrofalowy UniClever IImikroskop skaningowy, optyczny i stereoskopowyWyposażenie to pozwala na wykonywanie:analiz gleb, podłoży ogrodniczych i wód w zakresie zakwaszeniai zawartości makroelementów: fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodui chlorkówoznaczeń zawartości mikroelementów: miedzi, cynku, manganu,żelaza w glebach i roślinachoznaczeń ilości azotu w roślinach i glebieocen stanu żyzności glebocen stopnia zanieczyszczenia gleb i materiału roślinnegometalami ciężkimi: ołów, rtęć, kadmocen materiału siewnegoocen jakości płodów rolnych – głównie w odniesieniu dozawartości substancji niepożądanych oraz do poziomu niedoborówskładników pokarmowychoznaczeń gatunków patogenów roślin uprawnychoraz wydawanie opinii o przydatności gruntów do rolniczegozagospodarowaniaNaszą ofertę kierujemy do: rolników, ogrodnikówW ramach działalności BCB-W prowadzone będą prace badawcze isympozja naukowe. Prezentacja badań prowadzonych w ramach BCB-Woraz wykorzystywanie ich wyników dla zachowania różnorodnościbiologicznej poprzez odtwarzanie gatunków rzadkich i ginących tojeden z głównych celów Centrum.