Marc-el

Kontakt email, www
Ul. Chramcówki 2
72-010 Police , woj. Zachodniopomorskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

OfertaWykonujemy:> instalacje elektryczne, odgromowe,> instalacje RTV, telekomunikacyjne, alarmowe dla domów ibiur,> montaż domofonów, wideofonówPrzeprowadzamy:Badania kontrolno-pomiarowe instalacjielektrycznych> pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochronyprzeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowo-prądowych,pomiary natężenia oświetlenia,> badanie kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowych (pomiaryuziemień odgromowych i ochronnych, konserwacja uziemień)Badania kontr.-pom. urządzeń elektrycznych niskich iśrednich napięć> pomiary rezystancji uzwojeń silników NN i SN> pomiary rezystancji izolacji silników NN i SN> badania i nastawy zabezpieczeń termicznych silników NNBadania kontrolno-pomiarowe Urządzeń TransportuBliskiego> pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wciągnikówelektrycznych, suwnic elektrycznych, elektrycznych podnośnikówsamochodowychBadania okresowe osprzętu dielektrycznegoPonadto:Realizacja kompletnych projektów elektrycznych i schematówjednokreskowych (dla potrzeb ENEA Operator)Projektowanie oraz dobór oświetlenia (symulacje graficzne dlaklienta)Sprzedaż materiałów elektrycznych (Wystawiamy faktury VAT)