Georadar

Kontakt email, www
42
27-612 Wilczyce , woj. Świętokrzyskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

Dzięki siedmioletniemu doświadczeniu, szerokiej gamie metod inarzędzi jesteśmy cennym partnerem w dziedzinie geofizycznych badańgeologicznych, inżynierskich, ochrony środowiska i archeologii.Jesteśmy jedyną w Polsce firmą korzystającą z autorskiegooprogramowania do obróbki danych georadarowych. Fakt ten odgrywaznaczącą rolę w trakcie pracy, gdyż tworzony na własne potrzebyprogram jest wolny od ograniczeń, a nieustanne wzbogacanie go okolejne funkcje, umożliwia coraz bardziej zaawansowaną obróbkędanych georadarowych.Naszym atutem jest precyzyjny dobór narzędzi i metod badań,pozwalający dostosować się do charakteru konkretnych zadań.Znajomość zarówno zalet, jak i ograniczeń poszczególnych metodgeofizycznych pozwala na unikanie błędów pomiarowych orazinterpretacyjnych.BezinwazyjnośćBadania geofizyczne w żaden sposób nie naruszają gruntu czyobiektów, będących ich przedmiotem. Jedynym wyjatkiem jest metodaelektrooporowa, która wymaga uziemienia elektrod. W zależności odużytych metod jednak nie wymagają nawet kontaktu z podłożem (np.badania georadarowe, gdzie odległość od badanego obiektu możewynosić kilka do kilkunastu cm). Dzięki specyfice badań możliwejest prowadzenie prac w miejscach niedostępnych dla urządzeńwiertniczych lub w przypadkach, gdzie zastosowanie metodbezpośrednich nie jest możliwe.Tempo prowadzenia pracDzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, metody geofizycznepozwalają na szybkie i precyzyjne prowadzenie badań. Nawet badaniaprowadzone na dużych obszarach umożliwiają uzyskiwaniw wyników insitu.ElastycznośćW większości używanych przez firmę metod istnieje możliwośćbieżącej kontroli mierzonych parametrów i uzyskiwanie wstępnychwyników badań już w trakcie ich trwania. Umożliwia to podjęcienatychmiastowych decyzji o rozszerzeniu obszaru danego badania,uszczegółowieniu, czy nawet zmianie metody badań lub zakresu prac.Niski kosztW projektach budów prywatnych i przemysłowych główną przyczynąopóźnień i zwiększania kosztów bywa pojawianie się nieoczekiwanychprzeszkód podpowierzchniowych (obiektów, rumowisk). Ich lokalizacjai oznaczenie przed podjęciem prac potencjalnie obniży koszty izmniejszy ewentualne opóźnienia.Przeprowadzenie badań geofizycznych może również ograniczyćkonieczność zlecania kosztownych badań metodami bezpośrednimi.Szerokie spektrum zastosowańGeofizyka znajduje szerokie zastosowanie w ochronie środowiska,archeologii, płytkiej geologii, drogownictwie, inżynierii wodnej ilądowej.