Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Tartaczna 9
70-893 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

Kompleksowe badania geologiczne i geotechniczneDysponując specjalistycznym sprzętem badawczym, bogatym archiwum, aprzede wszystkim wykwalifikowaną kadrą GeoprojektSzczecin jest w stanie podjąć oraz zrealizować każdezadanie, zachowując uzgodnione terminy i zapewniając skutecznośćswoich działań. Opracowania Geoprojekt Szczecinwyróżniające się dużą starannością i przejrzystą szatą graficzną,wykonywane są na życzenie również w języku angielskim. Szczegółowewnioski i zalecenia uwzględnione w opracowaniach pozwalają wykonaćprace fundamentowe oraz ziemne dowolnej inwestycji w sposóboszczędny, zapewniający jednocześnie bezpieczną i bezawaryjnąeksploatację budowli.Do badań geologicznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt badawczy.Dysponujemy kilkoma wiertnicami pozwalających na prowadzeniewierceń geologicznych różnymi technikami, w tym wierceń rurowanych,nierurowanych i rdzeniowych. Posiadamy również liczne sondy (DPL,DPM, DPSH, SLVT i CPT) wykorzystywane do sondowania statycznegooraz dynamicznego, presjometry, laboratorium chemiczne i gruntowe,komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.W celu szczegółowego ustalenia zakresu prac zachęcamy dobezpośredniego kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogąpaństwu ustalić zakres prac niezbędny do wykonania zadaniageologicznego z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.