$(a[rellightbox], .images li a).lightBox()

Kontakt email, www
ul. Stawna 6
71-494 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Ankiety

Specjalizacje:

  • Ankiety

O nas

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES BADAŃZWIĄZANYCH Z TERMOWIZJĄ IWENTYLACJĄ Zapraszamy naszkolenia związane z badaniami szczelności powietrznej budynków.Proszę sprawdzić terminy i miejscaszkoleń Wszystkie obiekty o temperaturze powyżej zera bezwzględnego(0oK =–273oC) emitują promieniowaniepodczerwone (termiczne, infrared, IR). Jego intensywność zależy odtemperatury obiektu i jego właściwości emisyjnych. Kameratermowizyjna mierzy to promieniowanie i przekształca na światłowidzialne. Dzięki temu możemy zobaczyć to co niewidzialne – rozkładtemperatury na obiekcie.ZOBACZ TO, CONIEWIDZIALNE!Zastosowanie metody termowizyjnej jest bardzo szerokie –wszędzie tam, gdzie na podstawie zmian lub rozkładu temperaturymożna wnioskować o właściwościach obiektu, urządzenia lub procesu,możliwe jest przeprowadzenie badania termowizyjnego. Bardzo istotnąwłaściwością tej metody jest zdalny i nieinwazyjny sposóbwykonywania pomiarów oraz ich wizualizacja pozwalająca na szybkąanalizę i ocenę wyników inspekcji.Główne obszaryzastosowania badań termowizyjnych to:    ZNAJDŹ EWENTUALNE PROBLEMY DOMU,URZĄDZENIA TECHNICZNEGO Gamma – Tech oferuje badania termowizyjne domów, mieszkań,obiektów i urządzeń technicznych. Działalność obejmuje takżewykrywanie przecieków wodnych, w instalacjach centralnegoogrzewania, zawilgoceń murów, dachów, tarasów. Przeprowadzamypomiary rejestrujące warunki cieplno-wilgotnościowe lokalu,obliczamy współczynniki przenikania ciepła przez ścianęzewnętrzną, mierzymy stopień zawilgocenia z użyciemspecjalistycznego sprzętu oraz wykonujemy inne badania.PRAWIDŁOWA WENTYLACJA JEST BARDZOWAŻNA  Mniej popularne badanie szczelności powietrznej (Blower Door Test – DrzwiowyWentylator Testowy), również dostarcza wielubardzo istotnych, z punktu widzenia eksploatacji budynku,informacji. Ocenia się, że straty energii spowodowanenieszczelnościami wynoszą 30 do 40% całkowitej energiiprzeznaczonej do ogrzania pomieszczeń. Jest to szczególnie istotnyproblem w energooszczędnych domach, z nowymi, oszczędnymi systemamiogrzewania.                     Zlokalizowanie miejsc nieszczelnościpowietrznej bez użycia wentylatora testowego jest praktycznieniemożliwe.GWARANTUJEMY WYKONANIE OBIEKTYWNYCH IPROFESJONALNYCH BADAŃ Kwalifikacje dowykonywania badań potwierdzone uznawanymi na całym świeciecertyfikatami szwedzkiego instytutu szkolącego w zakresietermowizji: Infrared Training Center, Specjalista TermografiiPoziom 1 (certyfikat Nr 2010PL21N003), oraz badania szczelnościpowietrznej Poziom 1 & 2. Świadectwo klasyfikacyjne SEP, E-2(wentylacja, chłodnictwo)W celu uzyskania dodatkowychinformacji prosimy o kontaktCzęść zdjęć oraz wyrażenie Blower-Door-XXL dziękiuprzejmości Mr Ian Jack, www.Blower-Door-XXL.com