Wilczyce

  • Georadar

    Dzięki siedmioletniemu doświadczeniu, szerokiej gamie metod inarzędzi jesteśmy cennym partnerem w dziedzinie geofizycznych badańgeologicznych, inżynierskich, ochrony środowiska i archeologii.Jesteśmy jedyną w Polsce firmą korzystającą z autorskiegooprogramowania do obróbki danych georadarowych. Fakt ten odgrywaznaczącą rolę w trakcie pracy, gdyż tworzony na własne potrzebyprogram jest wolny od ograniczeń, a nieustanne wzbogacanie go okolejne funkcje, umożliwia coraz bardziej zaawansowaną obróbkędanych georadarowych.Naszym atutem jest precyzyjny dobór narzędzi i metod badań,pozwalający dostosować się do charakteru…
    42 Wilczyce
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Wilczyce