Jesionowo

  • Ogród Dendrologiczny

    CENNIKANALIZ I USŁUG LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W BOTANICZNYMCENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWYM W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM WPRZELEWICACHW skład Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego wchodząnastępujące laboratoria:fizjologii roślingleboznawstwamikrobiologicznechemicznekultur tkankowych (in vitro)oraz pracownia mikroskopowaBCB-W dysponuje również suszarnią roślin, przechowalnią nasion,szklarnią oraz szkółką roślin.W BCB-W prowadzone są badania nad florą, fauną i przyrodąnieożywioną oraz zależnościami ekologicznymi występującymi międzynimi. Zakres tych badań obejmuje:ocenę składu ilościowego i jakościowego mikroflory i mikrofaunygleb i wódfitopatologię i ochronę roślin, w tym wzmacnianie ichodpornościzależności między organizmamiOferujemy doradztwo…
    Ul. Bazyliańska 1 Jesionowo
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Jesionowo